Autorisert regnskapsførerselskap (ARS)

Det stilles strenge krav til de som skal føre regnskap for andre. For deg som skal kjøpe regnskapstjenester fra andre kan det være nyttig å vite hva et Autorisert Regnskapsførerselskap er og hvordan du kan sjekke om selskapet eller personen du skal kjøpe tjenester fra er autorisert.

Finanstilsynet fastslår at alle som påtar seg oppdrag med å føre regnskap for andre må ha autorisasjon fra Finanstilsynet.  Selv om det finnes noen unntak kan du gå ut fra at dersom du skal kjøpe regnskapstjenester eller noen andre enn dine egne ansatte skal gjøre dette for deg, så må det gjøres av et autorisert regnskapsførerselskap eller en enkeltperson som er Autorisert regnskapsfører og som driver et enkeltpersonforetak.

ARS brukes ofte som en forkortelse for et Autorisert Regnskapsførerselskap.

ARS er altså et kontor som er offentlig godkjent av Finanstilsynet.  Hovedregelen er at daglig leder i selskapet må være Autorisert regnskapsfører for at et regnskapskontor skal kunne bli autorisert.  Det er også krav om fast kontorsted i Norge og at selskapet er registrert i Foretaksregisteret.

Du kan søke på hvem som er Autorisert regnskapsfører og hvilke Autoriserte regnskapsførerselskap som finnes i virksomhetsregisteret til finanstilsynet.

Autoriserte regnskapsførerselskap bistår normalt firma eller andre personer med regnskapsføring, lønn eller rådgivning. Virksomheter søker ofte hjelp fordi de ikke selv har kunnskap om regnskapsføring eller teknologien som er nødvendig for å føre regnskap, eller fordi de har et ønske om å bruke all sin tid på å utvikle egen virksomhet.

Autoriserte regnskapsførerselskap er kontrollert av Finanstilsynet og det stilles strenge krav til at de har god oversikt over alle lover og regler som gjelder for et regnskapskontor.

Alle avdelinger og selskap i Progressum som leverer regnskapstjenester er Autoriserte regnskapsførerselskap og har en Autorisert regnskapsfører som daglig leder. Enten du er kunde på vårt regnskapskontor i Drammen, Oslo, Lørenskog eller Ski i Follo kan du være trygg på at vi har kvalifiserte regnskapsførere som er underlagt og arbeider etter de reglene som gjelder for Autoriserte Regnskapsførerselskap.