Godkjent regnskapsselskap (regnskapsfortak)

Det stilles strenge krav til de som skal føre regnskap for andre. For deg som skal kjøpe regnskapstjenester fra andre kan det være nyttig å vite hva et Autorisert Regnskapsførerselskap er og hvordan du kan sjekke om selskapet eller personen du skal kjøpe tjenester fra er autorisert.

Finanstilsynet fastslår at alle som påtar seg oppdrag med å føre regnskap for andre må ha autorisasjon fra Finanstilsynet.  Selv om det finnes noen unntak kan du gå ut fra at dersom du skal kjøpe regnskapstjenester eller noen andre enn dine egne ansatte skal gjøre dette for deg, så må det gjøres av et godkjent regnskapsselskap eller en enkeltperson som er Statsautorisert regnskapsfører og som driver et enkeltpersonforetak.

Godkjent regnskapsforetak brukes ofte i stedet for Godkjent regnskapsselskap.

Et godkjent regnskapsforetak er altså et kontor som er offentlig godkjent av Finanstilsynet.  Det stilles flere krav i regnskapsførerloven for å bli et godkjent regnskapsforetak. Blant annet om skikkethet og at selskapet må ha tilgang på tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.

Du kan søke på hvem som er Statsautorisert regnskapsfører og hvilke Godkjente regnskapsselskap som finnes i virksomhetsregisteret til finanstilsynet.

Godkjente regnskapsselskap bistår normalt firma eller andre personer med regnskapsføring, lønn eller rådgivning. Virksomheter søker ofte hjelp fordi de ikke selv har kunnskap om regnskapsføring eller teknologien som er nødvendig for å føre regnskap, eller fordi de har et ønske om å bruke all sin tid på å utvikle egen virksomhet.

Godkjente regnskapsselskap er kontrollert av Finanstilsynet og det stilles strenge krav til at de har god oversikt over alle lover og regler som gjelder for et regnskapskontor.

Alle avdelinger og selskap i Progressum som leverer regnskapstjenester er Godkjente regnskapsselskap. En stor andel av de ansatte i Progressum er Statsautoriserte regnskapsførere og i tillegg er Progressum organisert med en Kvalitetssjef og en Fagsjef. Enten du er kunde på vårt regnskapskontor i Drammen, Oslo, Lørenskog, Eidsvoll eller Ski i Follo kan du være trygg på at vi har kvalifiserte regnskapsførere som er underlagt og arbeider etter de reglene som gjelder for Godkjente regnskapsselskap.