Bytte fra Mamut til Tripletex – Enkelt og greit!

Etter mange års tro tjeneste avvikles nå programvaren Mamut. Mamut har hatt og har fremdeles mange trofaste brukere. Heldigvis finnes det et godt, enkelt og rimelig alternativ til Mamut. Les om Fagdirektøren i Progressum sin egen reise med Mamut og bytte til den skybaserte programvaren Tripletex.

Sommeren 2007 startet jeg egen konsulentvirksomhet. Som utdannet siviløkonom, og med omfattende erfaring som økonomisjef, bestemte jeg meg for å føre regnskapet selv, på tross av at jeg ikke hadde noen praktisk erfaring med bokføring. Årsaken til at jeg valgte å føre regnskapet selv var både for å lære meg praktisk regnskapsføring samt å spare kostnader. Etter å ha vurdert ulike økonomisystemer, falt valget på Mamut, som fremsto som et velutviklet og  moderne økonomisystem.

Min Mamut reise

Jeg likte umiddelbart Mamut sin enkle brukervennlighet med ikoner som man klikket på for å foreta valg, i steden for endeløse nedtrekksmenyer som kan være vanskelige å huske. Fargepaletten og mye bra funksjonalitet tiltrakk meg også.

Siden 2007 har Mamut og jeg vært uadskillelige. Vi har fulgt hverandre gjennom tykt og tynt, og Mamut har også blitt brukt som økonomisystem for samtlige ca. 20 selskaper, med unntak av et, jeg har vært med på å etablere siden da.

Noen år senere, i 2011, ble Mamut kjøpt av Visma. For meg som kunde fortsatte forholdet til Mamut ukomplisert inntil 2020. Da ble Mamut en del av Tripletex, og jeg oppfattet at Tripletex ønsket å overta Mamuts rolle som mitt økonomisystem. Først skjedde det at ikke alle moderniseringer gjøres i Mamut. Det gjaldt blant annet lønnssystemfunksjonaliteten. Der ble jeg bedt om å benytte Tripletex som lønnssystem i steden for Mamut. Jeg opplevde et visst press for å få meg til å kaste ut min kjære Mamut. Kjærligheten til Mamut og tryggheten i forholdet gjorde at jeg fortsatte å tviholde på Mamut, på tross av at fornuften nå sa at forholdet var dømt til å ende med brudd.

Da jeg mottok fakturaen for 2023 oppdaget jeg at Mamut, på tross av begrenset funksjonalitet og manglende videreutvikling, ville koste langt mer fremover. Det var da jeg forsto at bruddet var uungåelig. Jeg var rett og slett ikke villig til å «lide» mer som følge av mitt overtidige forhold til Mamut. Prisen ble bokstavelig for høy.

Det var derfor jeg med tungt hjerte i januar 2023 takket Mamut for mange god år sammen. Samtidig ønsket jeg Tripletex velkommen som nytt økonomisystem. Dog var jeg tvilende til om Tripletex noen sinne kunne erstatte Mamut som mitt prefererte økonomisystem.

Muligens er det flere Mamutbrukere som kjenner seg igjen i denne beskrivelsen. I det følgende skal jeg forklare hvorfor tiden er overmoden for å bytte ut Mamut med et moderne økonomisystem, og hvorfor Tripletex er et meget godt valg som nytt økonomisystem.

 Gode grunner til å bytte ut Mamut

På tross av mitt mangeårige forhold til Mamut, må jeg i ettertid innrømme at det faktisk finnes en god del gode grunner til å bytte ut Mamut med et moderne økonomisystem, som f.eks. Tripletex.

Dette er noen av de viktigste grunnene:

 • Mamut er ikke skybasert, og må ligge på en server.

Dette medfører blant annet ekstra arbeid og kostnader ved nedlasting av oppdateringer/nye versjoner samt risiko for feil med backup og tap av regnskapsdata.

Ettersom Mamut ikke er skybasert, må man selv sørge for at regnskapsdataene og Mamut er lagret på en server eller en PC hvor alle dataene ligger lett tilgjengelig i hele den pliktige oppbevaringstiden på fem år.

 • Mamut mangler sentral funksjonalitet

Mamut har ikke lønnsfunksjonalitet lenger, slik at man uansett må benytte Tripletex til lønn, alternativt benytte et annet lønnssystem.

 • Manglende oppdatering

Mamut vil gradvis bli utdatert ved at satser og regnskapsregler endres over tid. Dette innebærer at systemet på et tidspunkt ikke lenger kan benyttes ved at satser og regnskapsregler er foreldet og feil.

Det fremgår av punktene nevnt ovenfor at Mamut er et svært modent økonomisystem som er godt over pensjonsalder og begynner å få en del sentrale og ikke-reparerbare utfordringer. Ingen brukere vil være tjent med å være brukere av et økonomisystem hvis totale utfasing og død er nær forestående. Da er det langt bedre å ha byttet over til et mer moderne økonomisystem før det er for sent, og at man unngår å slite med betydelige utfordringer med Mamut i lengre tid for den uungåelige utfasingen av Mamut er fullført, og det uansett ikke er mulig å benytte Mamut lenger.

Gode grunner til å bytte til Tripletex

Sammenlignet med Mamut er det ikke vanskelig å finne mange svært gode argumenter for hvorfor Tripletex kan være et meget godt valg av økonomisystem til å erstatte Mamut.

Ved et bytte fra Mamut til Tripletex , vil man blant annet oppnå følgende betydelige forbedringer:

 • Skybasert økonomisystem.
 • Meget gode integrasjonsløsninger med f. eks. kassesystemer, nettbutikkløsninger, utleiesystemer og inklassosystemer,
 • Visma, som eier av Tripletex satser betydelige midler på å videreutvikle Tripletex med ny funksjonalitet, noe som gir trygghet for at Tripletex kan forventes å leve i mange år fremover.
 • Velutviklet automatisering. Dette gjelder blant annet import av banktransaksjoner, bankavstemming og fakturatolkning hvor Tripletex selv kommer opp med forslag til kontering av en inngående faktura, blant annet basert på hvordan tidligere fakturaer ffra samme leverandør er kontert.
 • Som tidligere dedikert Mamutbruker må jeg motvillig innrømme at brukervennligheten til Tripletex er mye bedre enn Mamut. Etter å ha lært meg Tripletex fremstår Mamut som tungvint, gammeldags og med et nesten komplett fravær av automatikk. Så og si alt må gjøres manuelt.
 • Integrert årsoppgjørsfunksjonalitet som gjør det unødvendig å benytte separat årsoppgjørsprogram. Skattemelding og årsregnskap lages direkte i Tripletex.
 • Brukervennlig app som gjør at økonomisystemet er tilgjengelig fra nær sag hvor som helst, så lenge det er mobildekning.

Hvis det er selve migreringen fra Mamut til Tripletex som du er bekymret for, er det verdt å være klar over følgende:

 • Du betaler ikke lisens på Mamut ved bytte til Tripletex, og vil fortsatt beholde tilgang til dine regnskapsdata i Mamut.
 • Tripletex tilbyr gratis bistand til å legge Mamut på en lokal server for å eliminere eventuelle hostingkostander for Mamut.
 • Tripletex bistår med overføring av faste data, som produkter, kunder, leverandører og ansatte fra Mamut til Tripletex, og dette gjør de uten at det koster deg som kunde noe.
 • Gratis tilgang til en rekke onlinekurs slik at du raskt kommer inn i hvordan de vanligste funksjonene gjøre i Tripletex.

Tripletex kurs og webinarer 

 • Webinar hvor du kan få en relativt grundig gjennomgang av hvordan selve flyttingen av dine regnskapsdata fra Mamut til Tripletex kan gjøres, hvis du ønsker å ha full kontroll på flyttingen selv.

Tripletex webinar – Fra Mamut til Tripletex 

 • For de av oss som liker å lese i steden for å høre/se, er det også laget en rekke artikler som forklarer hvordan bytte fra Mamut til Tripletex kan gjøres.

Tripletex artikler om bytte fra Mamut til Tripletex

Selv om jeg i alle år har vært veldig godt fornøyd med Mamut, må jeg innrømme at Tripletex på mange måter er et mye mer moderne og brukervennlig økonomisystem, og ser i ettertid at bytte av økonomisystem fra Mamut til Tripletex var overtidig.

Hvorfor skepsis mot å bytte ut Mamut med annet økonomisystem

Jeg har analysert litt hvorfor jeg har vært så motvilling til å bytte ut Mamut med et annet økonomisystem. Basert på dette har jeg kommet frem til blant annet følgende:

 • Mamut har meget god lagerstyring og logistikk, som ikke alle nyere økonomisystemer kan tilby. Tripletex kan imidlertid tilby en meget god logistikkløsning i dag. Hvis dette ikke er tilstrekkelig for dine behov er det også etablert en sømløs integrasjon med logistikksystemet Rackbeat, som vil kunne dekke de mest kompliserte logistikkbehov.
 • Mamut sin prismodell, med en fast årlig lisenskostnad hvor man har kunnet ha opptil 99 selskaper i løsningen uten at prisen påvirkes har vært særdeles økonomisk gunstig for våre relativt mange og små selskaper, hvor flere har svært få transaksjoner og enkle regnskapsmessige behov. Tripletex har imidlertid en type abonnement som passer for selskaper med få bilag, som gjør at lisenskostnaden ikke oppleves som uforholdsmessig høy.
 • Generell utrygghet mot det ukjente og det å måtte lære å bruke et helt nytt økonomisystem, etter å ha blitt en ganske god bruker av Mamut gjennom mange års erfaring.

I praksis har det for meg vært den siste grunnen, utrygghet ved bytte til nytt og ukjent økonomisystem, som har fått en uforholdsmessig tyngde i beslutningen om å avvente bytte av system og holde fast ved Mamut lengst mulig.

Oppsummering

Hvis jeg hadde kunnet skru tiden tilbake, hadde jeg definitivt valgt å bytte fra Mamut til Tripletex for flere år siden, og senest når lønnsfunksjonaliteten i Mamut ble fjernet.

Sannsynligvis er ikke min etterpåklokskap så unik. Det er vel ganske ofte at vi som mennesker er skeptiske til det meste som er nytt, og når vi omsider har akseptert det nye så blir vi ganske raskt godt fornøyd med endringen og spør oss selv hvorfor i all verden vi var så kritiske og motvillige og ikke bare applauderte endringen mye tidligere.

Ta gjerne kontakt med oss i Progressum, så kan vi bistå deg med bytte fra Mamut til Tripletex.