Den viktigste gaven til ansatte?  Mobilabonnement og internett hjemme

I utgangspunktet er alle ytelser fra arbeidsgiver til den ansatte skattepliktige, uavhengig av om det er penger eller varer/tjenester den ansatte mottar. Fra denne hovedregelen har det i mange år eksistert et unntak for mindre gaver. I praksis har dette unntaket blitt praktisert slik de fleste bedrifter har gitt julegaver til de ansatte som holder seg innenfor denne maksimalgrensen.

Fra og med 2021 ble imidlertid det skattefrie beløpet for gaver til ansatte øket betydelig, til kr. 5.000 pr. år. Dette gir arbeidsgivere (og ansatte) mer fleksibilitet rundt hvordan best nyttiggjøre seg denne skattefrie gaven

Hensikten med denne artikkelen er å forklare hvordan denne gaven kan benyttes til å gi ansatte skattefri dekning av mobiltelefon og internett hjemme.

Elektronisk kommunikasjon – gjensidig fordelaktig at arbeidsgiver dekker

Det er svært vanlig at arbeidsgivere dekker mobilabonnement for ansatte som har behov for mobiltelefon i forbindelse med jobben. Selvsagt gir dette de ansatte en privat fordel, ved at de også kan benytte mobiltelefonen privat.

Etter pandemien, hvor bruken av hjemmekontor økte betydelig, har det også blitt langt mer vanlig at arbeidsgiver dekker ansattes kostnader til internett hjemme. For arbeidgivere vil det også kunne argumenteres at hvis ansatte får dekket kostnadene til internett hjemme, er det lettere å forvente at de i større grad gjør seg tilgjengelig for arbeidsgiver også utenfor ordinær arbeidstid, ettersom de enkelt kan arbeide hjemmefra på kvelder og i helger.

For ansatte vil det selvfølgelig være positivt hvis arbeidsgiver dekker mobilabonnement og privat internettabonnement.

Elektronisk kommunikasjon – reglene for skattlegging

Arbeidsgiver plikter å lønnsinnberette ansatte som får dekket mobilabonnement og/eller internettabonnement hjemme med kr. 4.392 pr. år. Dette innebærer at dette beløpet beskattes som inntekt.

Det er verdt å merke seg at den skattepliktige fordelen på kr. 4.392 gjelder uavhengig av om arbeidsgiver kun dekker mobilabonnement, eller om også internettabonnement hjemme dekkes. Dette innebærer også at antall sim-kort (tilleggs- og datasimkort) ikke påvirker den skattepliktige fordelen. Tilsvarende påvirkes heller ikke den skattepliktige fordelen av at arbeidsgiver for eksempel også dekker abonnement for et annet nummer, eksempelvis et utenlandsk mobilnummer hvis den ansatte oppholder seg mye i et annet land i forbindelse med jobben. Om arbeidsgiver i tillegg til å dekke ansattes internettabonnement hjemme også dekker internettabonnementet for ansattes fritidsbolig, eller eventuelt mobilt bredbånd, har dette heller ingen innvirkning på skattepliktig fordel.

Mobil- og internettabonnement som skattefri gave

Hvis arbeidsgiver, i steden for å lønnsinnberette kr. 4.392 pr. år, som utgjør kr. 366 pr. mnd., klassifiserer dette som gave til ansatte, vil den ansatte unngå fordelsbeskatning av kr. 4.392 pr. år.

Fordelen er for den ansatte åpenbar ved at mobilabonnement og internettabonnement, som kan koste betydelig mer enn kr. 366 pr. mnd., dekkes av arbeidgiver uten at den ansatte fordelsbeskattes for denne fordelen.

Fordelen for arbeidgiver er at man slipper lønnsinnberetning av standardfordelen på kr. 4.392 pr. år (kr. 366 pr. mnd), noe som forenkler lønnsinnberetningen, og i tillegg får goodwill fra ansatte for å tilby «skattefri» dekning av mobil- og internettabonnement hjemme.

Konsekvenser for julegaven

Maksimal skattefri gave til ansatte er kr. 5.000 pr. år. Hvis kr. 4.392 av dette beløpet benyttes til å dekke standard skattepliktig fordel av mobil- og internettabonnement for ansatte, gjenstår det kr. 608 som kan benyttes til for eksempel julegave til ansatte. Dette gir ikke rom for noen eksklusiv julegave, men en hyggelig oppmerksomhet til ansatte i anledning julen.

De aller fleste ansatte vil nok verdsette skattefri dekning av mobil- og internettabonnement langt høyere enn en julegave til kr. 5.000, som arbeidsgiver, og ikke den enkelte ansatte, har valgt.

Oppsummering 

Som det fremgår vil det normalt være hensiktsmessig at arbeidsgiver, i steden for å lønnsinnberette standardfordelen på kr. 4.392 pr. år for dekning av mobil- og internettabonnement i steden velger å behandle denne standardfordelen som en skattefri gave. Tilgjengelig beløp for skattefri julegave reduseres da til kr. 608, som i de aller fleste tilfeller er tilstrekkelig til for en normal julegave til ansatte.

Hvis du vurderer ny regnskapsfører, må du gjerne kontakte oss i Progressum. Vi kan langt mer enn regnskap.