Firmabil – Dette bør du vite

I denne artikkelen får du en oversikt over hvordan skattepliktig fordel beregnes ved firmabil, i form av en personbil egnet for privat bruk, samt en gjennomgang av enkelte utvalgte problemstillinger i forbindelse med firmabil.

Firmabil er ganske vanlig i mange bedrifter, og spesielt for ansatte som benytter bil mye i arbeidet. Den ansatte vil beskattes for fordelen det er å kunne benytte firmabilen privat. Det er verdt å merke seg at denne beskatningen gjelder uavhengig av om firmabilen rent faktisk benyttes privat eller ikke.

Ved firmabil dekker arbeidsgiver normalt alle finansieringskostnader og løpende driftskostnader i forbindelse med bilen, herunder drivstoff, både det som er knyttet til bruk i arbeidsgivers virksomhet og privat bruk for den ansatte. Av den grunn vil de aller fleste firmabiler benyttes privat i utstrakt grad, ettersom den ansatte brukeren uansett beskattes for fordelen, og den skattepliktige fordelen ikke påvirkes av i hvor stor grad bilen brukes privat.

Fordelsbeskatning for ansatte

Den ansattes inntekt tillegges en sjablonmessig skattepliktig fordel. For 2024 er dette som følger:

  • 30% av bilens listepris som ny for listepris inntil kr. 351.700
  • 20% av den delen av listepris som ny som overstiger kr. 351.000

Hvis firmabilen er mer enn 3 år gammel, eller den er benyttet mer enn 40.000 km i året i forbindelse med arbeidsgivers virksomhet, settes beregningsgrunnlaget til 75% av listepris, istedenfor 100% av listepris.

Hvis firmabilen er både minst 3 år gammel og yrkeskjøringen i året utgjør mer enn 40.000 km, reduseres beregningsgrunnlaget med ytterligere 25%, slik at skattepliktig fordel kun utgjør 56,25% (75% x 0,75) av bilens listepris som ny.

Hvorfor elektrisk bil som firmabil kan være gunstig

Salg av elektriske biler er fritatt for mva opptil kr. 500.000. Den overskytende del av listeprisen for en elektrisk bil, tillegges mva. Dette innebærer at man ved å benytte en elektrisk bil som firmabil, får forholdsmessig «mer bil» for den skattemessige fordelen, enn om man hadde valgt en bensindrevet bil som firmabil med samme listepris ekskl. mva.

Dette kan illustreres ved følgende eksempel:

Elektrisk bil med kostpris kr. 500.000 eksl. mva. Listeprisen som benyttes ved beregning av den skattepliktige fordelen er her kr. 500.000.

Bensindrevet bil med kostpris kr. 500.000 ekskl. mva. Listeprisen som benyttes ved beregning av den skattepliktige fordelen er her kr. 625.000 (kr. 500.000 pluss 25% mva).

Firmabil når ansatt i eget aksjeselskap

Skattepliktig fordel ved firmabil er den samme, uavhengig av om du er ansatt i et stort selskap du ikke er aksjonær i, eller om du er ansatt i et aksjeselskap hvor du eier 100% av aksjene.

Firmabil blir imidlertid mindre lønnsomt for deg som ansatt i eget aksjeselskap, totalt sett. Årsaken til dette er at arbeidsgiver (ditt eget aksjeselskap) må betale arbeidsgiveravgift av den skattepliktige fordelen du beskattes for som ansatt. Arbeidsgiveravgift utgjør normalt 14,1 % av den skattepliktige fordelen.

Hvis du er ansatt i et aksjeselskap som du ikke eier, er det normalt irrelevant for deg om arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av den skattepliktige fordelen ved firmabilen din, men når du selv eier aksjeselskapet vil overskuddet reduseres med arbeidsgiveravgift av innberettet skattepliktig fordel ved firmabil. Dette kan i sin tur redusere hvor mye som maksimalt kan deles ut i utbytte.

Arbeidsgiver får ikke fradrag for mva i forbindelse med kostnader til personbiler. Dette innebærer at arbeidsgiver som kjøper eller leaser en bensindrevet personbil ikke vil få fradrag for mva. Ved kjøp av en elektrisk firmabil med kostpris opp til kr. 500.000 inkl. mva., er det ingen mva ved selve kjøpet /leasingen som øker kostnaden for arbeidsgiver. Det vil derfor for deg som er ansatt i et aksjeselskap du selv eier, være spesielt lønnsomt å velge elektrisk personbil som firmabil.

Oppsummering

Firmabil vil for veldig mange ansatte være interessant og lønnsomt. Den ansatte har fri bil, slik at alle kostnader i forbindelse med firmabilen normalt dekkes av arbeidsgiver. Eneste kostnad for den ansatte er skatt av den innberettede skattepliktige fordelen ved firmabil, som legges til vedkommendes innberettede lønn. I tillegg slipper den ansatte å bekymre seg for verditap på bilen. Det vil i tillegg normalt være spesielt lønnsomt å velge elektrisk firmabil. Dette gjelder spesielt hvis du er ansatt i ditt eget aksjeselskap.

Reglene rundt firmabil er omfattende, og det er ikke mulig å behandle alle situasjoner som kan tenkes å oppstå i denne artikkelen.  Har du spørsmål, kan vi i Progressum hjelpe deg! Progressum har omfattende erfaring med å hjelpe bedrifter med både løpende regnskapsarbeid og årsoppgjør.

Hvis du ser etter en erfaren og serviceinnstilt regnskapsfører til å føre regnskapet, eller du ønsker å føre regnskapet selv og kun trenger noen til å se over og kvalitetssikre at regnskapet er ført og avstemt riktig, må du gjerne kontakte oss i Progressum. Det samme gjelder hvis du kun ønsker bistand i forbindelse med innsendelse av skattemelding og årsregnskap.

Ønsker du å gå over til et skybasert regnskapssystem for å forenkle regnskapsarbeidet fremover, hjelper vi i Progressum gjerne til med det også.