FOD gården og deres viktige arbeid

Progressum er stolt sponsor av regnskap og lønnskjøring for Foreningen For Omplassering Av Dyr. Progressum har de siste 3 årene støttet FOD med ca. 150 000 kr pluss programvare, som tilsier ca. 500 000 kr så langt. Lie forteller at vår støtte betyr masse og bidrar til at de klarer å holde likviditet for å kunne drifte og utvikling etter som behovet øker. Det hjelper også masse at kostnader for programvare og bistand til regnskapet er en del av donasjonen, da det er en høy kostnad for mange bedrifter og organisasjoner i dag.

FOD er en organisasjon som ble stiftet i 1980 for arbeid til å finne nye hjem til hunder og katter som trenger det. De har en stor gård på Klemetsrud og har til enhver tid omlag 30 katter og 15 hunder som trenger et nytt hjem. Det kommer dyr inn og ut hver dag. De har også ca. 300 fosterhjem for katter og noen for hunder. Organisasjonen har flere ansatte både på heltid og deltid, de fleste jobber på gården noe som det er lagt hovedvekt på. I tillegg er det også mange frivillige som bistår med omplassering, koordinering av fosterhjem, innfangning av katter, hente og levere donasjoner, hundelufting, transport til veterinær og mye mer.

FOD gården har ingen stat støtte, så dermed er de avhengig av donasjoner fra private og firmaer, tilskudd, salg fra nettbutikken, og testamenterte gaver. Dette er med andre ord basert på veldedighet.

Vi møtte daglig leder Anna Lie og hun forteller at hvert år omplasseres ca. 450 katter og ca. 100-150 hunder. Mange av katter er funnet ute og hjemløse, mens andre katter og hunder kommer ofte fra et hjem. Her jobbes det med stimulering og forberedning til at de kan omplasseres til nye kjærlige hjem. Ikke minst fokus på behandling av traumer dyrene måtte ha gått igjennom.

Videre forteller Lie at donasjonene som årlig mottas går til vedlikehold av gården, lønn til de ansatte for å kunne drifte organisasjonen. Det går også mye utgifter til veterinær. De opplever at det ofte er katter som trenger veterinær når de først kommer til gården, da mange av de har vært ute og hjemløse. Det er slik at det må da påkostes med vaksiner, helsesjekk og behandlinger. Det brukes veterinær til dyrene så lenge ikke dyrene lider for mye av det. Lie påpeker at de alltid tar hensyn til dyrevelferden og tar avgjørelsene ut ifra det. Når vi ankom gården var det full aktivitet og bygningsarbeid noe som viser til at donasjonene har hjulpet FOD å kunne ekspandere og få plass til flere dyr, da behovet for flere dyr dessverre øker.  Likevel ser de på sikt at større ekspandering vil komme til å være et større behov for FOD gården.

Lie forteller at donasjonene ikke bare er penger, men kan også være slik som klær og mat til dyrene. Et eksempel hun la fram til oss var at matvarekjeder og dyrebutikker fyller opp med mat når det er tomt.

FOD har siden opprettelses tidspunktet hjulpet tusenvis av katter og hunder i påvente av nye hjem. De har da hatt oppholdet sitt på FOD gården. Mange av dyrene har følelsesmessig og psykiske traumer som krever behandling og ikke minst rehabilitering. Det fortelles om at noen dyr må være lengere enn andre på grunn av måte andre mennesker har behandlet de. Lie viser til at de ikke diskriminer dyr på grunnlag av rase, alder, kjønn osv.

Progressum er en regnskapskjede med seks avdelinger i Oslo og omegn, som driver med regnskapstjenester til andre næringer. Det finnes tre virksomhetsområder som Progressum har fokuset på. Det innebærer Regnskap, programvare og rådgivning. Progressum omsetter for ca 58 millioner i året, og har 44 medarbeidere. Det håndteres kunder på store, mellomstore og små nivåer, med et omsetningsspenn fra 800 millioner til holdingselskap uten omsetning.  Vi er sertifiserte og anbefalt leverandør av programvarene Tripletex og Xledger som er skybaserte og vil alltids gi deg oppdatert styringsdata. Våre mål innebærer Regnskap og teknologi som skal kunne forenkle hverdagen og igjen skape verdi for ditt foretak. Ved å ha oss som regnskapspartner vil du kunne fokusere mere på din kjernevirksomhet og få til bedre kvalitet på regnskapet.

FOD ønsker å hjelpe de dyrene som trenger det og redde som mange liv som mulig. Det er imidlertid store kostnader for å kunne drifte en slik organisasjon, som tidligere nevnt så får ikke FOD stat støtte. Derfor er de hundre prosent avhengig av donasjoner, slik at man kan sørge for å gi dyrene hva de måtte trenger for å trives og ikke minst overleve.

Vi i Progressum oppfordrer til å være med på å skape en tryggere og stabil hverdag for hunder og katter ved å bli en FOD Donor.

Bli en livredder du også