Litt kort om historikken, og mer om dagens Progressum og visjon for fremtiden.