Lønn og HR

Om du lar Progressum ta hånd om lønnskjøringen din, er du i trygge hender. Lønn og HR er fagfelt som er komplekse og i stadig endring. For mange virksomheter er det krevende og kostbart å holde seg oppdatert, og samarbeid med en profesjonell samarbeidspartner kan både forenkle arbeidsprosesser og spare kostnader.

Progressum er eksperter på lønn og HR, og ved å samarbeide med oss sikrer du deg at lønnkjøring og personaladministrasjon ivaretas korrekt og effektivt.

Gjennom å outsource lønn og HR betaler du kun for oppgaver utført, og dette gir både god fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Spesielt for virksomheter i vekst kan det være krevende å holde tritt med alle administrative oppgaver, og det er trygt å ha en alltid oppdatert fagekspert tilgjengelig.

Våre fageksperter er alltid oppdaterte på gjeldende lover, regler og rutiner. Vi hjelper deg med lønnskjøring og innberetning av skatt, og kan også bistå med administrativ støtte.

  • Lønnskjøring
  • Skatteinnberetning
  • Refusjoner
  • Reiseregninger
  • Feriepenger
  • Arbeidsavtaler
  • Fraværsoppfølging og permisjoner
  • Forsikringer
  • HR-rådgivning

Ta kontakt med oss for å få et tilbud tilpasset din virksomhet.