Desember – Halv skatt og mulig tidligere utbetaling av lønn

De fleste ansatte vil sannsynligvis si at juni og desember, økonomisk sett, er de to beste månedene i året. Juni er den aller beste måneden fordi man da får utbetalt feriepenger som er opparbeidet året før, uten at det trekkes skatt ved utbetalingen. Desember er den nest beste måneden fordi det kun skal trekkes 50% av den skatten som vanligvis trekkes ved en månedlig lønnsutbetaling. I tillegg vil ofte arbeidsgivere som normalt betaler ut lønn i slutten av måneden, velge å betale ut lønn tidligere i desember, slik at de ansatte mottar lønn i god tid før julaften. Vi vil her forklare nærmere de reglene som gjelder for halv skatt i desember og tidligere utbetaling av lønn i desember.

Halv skatt i desember

Arbeidsgivere kan fritt velge om de skal redusere skattetrekket for ansatte med 50% av ordinært skattetrekk i november eller desember. Dette er ikke så godt kjent, ettersom de fleste arbeidsgivere, av vane, velger å trekke halv skatt i desember. skal alle norske arbeidsgivere kun trekke 50% av ordinært skattetrekk ved lønnsutbetaling.

Historisk bakgrunn for regelen synes å være ønsket om at ansatte har litt mer penger å rutte med rett før jul slik at de kan kjøpe gaver, mat og annet de måtte ønske før jul. Samtidig er dette positivt for handelsstanden ved at omsetningen i desember, for de fleste bransjer, vil være høyere enn den gjennomsnittlige månedsomsetning i året grunnet julehandelen.

De fleste arbeidsgivere synes å velge å trekke halv skatt i desember. Hvis dato for lønnsutbetalinger er den 20. eller 30. i måneden, innebærer det at ansatte ved vanlig lønnsbetalingsdato i desember får utbetalt lønn for desember kun få dager før jul, eller til og med i romjulen.

De fleste ansatte vil nok derfor foretrekke å få utbetalt lønn med halv skatt i november, fremfor i desember, hvis normal utbetalingsdato for lønn er sent i måneden. Da vil ansatte også kunne utnytte de tilbud som måtte være på Black Friday (Black Week) i slutten av november til å storhandle. Dette gjør at pengene kan rekke lenger enn de ellers ville.

For arbeidsgivere har det ingen betydning likviditetsmessig om de velger å trekke kun 50% av ordinært skattetrekk i november eller desember, ettersom skattetrekket uansett må settes inn på skattetrekkskonto ved lønnsutbetaling. Ved kun fast lønn vil derfor summen av utbetalt nettolønn og skattetrekk for november og desember være identisk.

Tidligere lønnsutbetaling i desember

Det er arbeidsgiver selv som velger om de skal utbetale lønn for desember tidligere i måneden enn vanlig. Dette innebærer at ansatte ikke kan kreve at lønn for desember skal utbetales tidligere enn vanlig.

For arbeidsgiver vil det å betale ut lønn tidligere innebære en likviditetsbelastning. For bedrifter med god likviditet vil dette være uproblematisk, mens for bedrifter med stram likviditet vil man kunne være avhengig av kundeinnbetalinger noe lenger ut i desember før lønnsutbetaling.

En ulempe for de ansatte ved tidligere utbetaling av lønn for desember er at tiden mellom utbetaling av lønn for desember og for januar blir spesielt lang. For ansatte som ikke er så gode til å fordele forbruket sitt utover måneden, vil tidligere utbetaling av lønn for desember kunne være problematisk. Dette kan tale for at bedriften ikke bør utbetale lønn for desember tidligere.

Oppsummering

Hvis bedriften velger å trekke halv skatt ved lønnsutbetaling i november, istedenfor i desember, unngås problemstillingen rundt tidligere utbetaling av lønn for desember ved normal dato for lønnsutbetaling sent i måneden. Lønn for desember utbetales da på ordinær utbetalingsdato, noe som gjør at tiden mellom utbetaling av lønn i desember og januar ikke er noe lengre enn vanlig mellom to lønnsutbetalinger.  Ta gjerne kontakt med oss i Progressum dersom du har noen spørsmål vedrørende lønn i desember eller lønn og lønnskjøring generelt.