Med Sticos Rapport har du alltid oppdaterte regnskapsrapporter og nøkkeltall tilgjengelig i skyen - bare et tastetrykk unna! Sticos Rapport er en webløsning som våre kunder beskriver som «genialt enkel i bruk», hvor du får resultatrapporter og nøkkeltall i et styringsverktøy som du kan bruke ved planlegging og rapportering til ledelse, samarbeidspartnere, bankforbindelser og andre.

Progressum kobler Sticos Rapport direkte til dine regnskapsdata slik at du alltid har oppdaterte tall og rapporter tilgjengelig på web. Du kan følge med på regnskapet ditt fra dag til dag på et dashbord som du selv har definert.

Selv om rapportene er oversiktlige og enkle å få fram, kan vi i Progressum hjelpe deg med en dypere analyse av tallene for å bidra til en bedre forståelse og utvikling av din virksomhet.

Ta kontakt om du ønsker en uforpliktende samtale om eller demo av Sticos Rapport.

To personer i kontormiljø som utveksler papirer

 

I Progressum benytter vi også Sticos systemer for oppdragsstyring og kvalitetssikring. Styringsverktøyene hjelper de flinke medarbeiderne våre i det daglige arbeidet å levere regnskaps- og rådgivningstjenester av høyeste kvalitet til deg.

Systemene fra Sticos er en ekstra kontroll for å kvalitetssikre at alle oppgaver utføres i henhold til god regnskapsføringsskikk, og gir full kontroll på alle tidsfrister og dokumentasjon av utførte oppgaver.