Mange virksomheter opplever både besparelser og bedre kvalitet i regnskapet ved samarbeid med en profesjonell regnskapspartner. Progressum kan overta hele eller deler av din virksomhets økonomi- og regnskapsfunksjon, tilpasset dine behov og på dine premisser.

Progressum tilbyr ulike former for samarbeid. Noen kunder ønsker at vi skal ta det fulle og hele ansvaret for regnskapsføring og betalinger. Andre har kun behov for bistand til kontroll og kvalitetssikring av eget regnskap, eller støtte til månedsavslutninger, årsoppgjør eller rapportering.

Din regnskapsfører kan komme og gjøre jobben på plass i din virksomhet, eller fra våre lokasjoner i Oslo, Lørenskog, Eidsvoll eller Drammen. Avtalen med oss kan baseres på fastpris eller medgåtte timer, etter hva som passer best for din virksomhet.

Regnskap, lønn og rådgivning er vår kjernevirksomhet, og vi tilbyr sterk faglig kompetanse og teknologi som effektiviserer prosessene dine. Du får effektivitet, skalérbarhet og fleksibilitet tilpasset din virksomhet.

Her kan du lese mer om hvorfor vi ofte anbefaler å sette bort lønnskjøring til en profesjonell regnskapsfører.

Vi kan også bistå med implementering, drift og brukerstøtte for de skybaserte systemene Xledger og Tripletex.

        

 

 

Ta kontakt med oss for å finne ut hva vi kan gjøre for din bedrift.