Progressum har enkle og brukervennlige løsninger for borettslag og sameier. Våre forretningsførere og autoriserte regnskapsførere kan bistå styrer i boligselskap med å ivareta alle oppgaver knyttet til regnskap og administrasjon. Vi tar i dag hånd om mer enn 1800 boliger.

 

Progressum gjør regnskap og årsoppgjør for næringseiendom. Forvaltning, drift og utvikling av næringseiendom ivaretas av vår samarbeidspartner BOAS Eiendom AS.

 

Borettslag, sameie og bolig-aksjeselskap
Progressum tilbyr tre ulike pakker tilrettelagt for boligselskap av ulik størrelse og med forskjellige behov; fra enkel regnskapsføring til full forretningsførsel. Alle pakker har en fast og forutsigbar pris uten overraskelser.

Med vår «Mini» pakke ivaretar vi fortløpende regnskapsføring, fakturering av fellesutgifter, økonomisk rapportering, årsregnskap og skatt for boligselskapet. Pakken passer for små boligselskap som ønsker å gjøre forvaltningen selv.

Vår «Medium» pakke inkluderer i tillegg budsjettbehandling, årsmelding, revisjonsberetning, innkalling til årsmøte samt noe rådgivning og administrasjon. Basisfunksjonalitet i styreportal inngår i denne pakken. Dette er en pakke som passer bra for de fleste boligselskap.

Med «Full forretningsførsel» tar Progressum hånd om alt av regnskapsførsel, fakturering, budsjettbehandling, årsmelding, årsmøter, eierskifter, og en rekke forhold rundt rådgivning og administrasjon. Full funksjonalitet i styreportal inngår i denne pakken. Denne pakken passer fra for boligselskap som ønsker å minimere styrets arbeid og ha full forretningsførsel med alle tjenester, men likevel til en fast og forutsigbar pris.

Styreportal
Progressum bruker Styret.com som er en enkel og intuitiv styreportal som gir styret og beboere en enklere hverdag! Portalen har plantegning over eiendommen som er direkte koblet til digitale beboerlister, dokumentarkiv, leverandører, egen hjemmeside for boligselskapet og funksjonalitet for HMS og kommunikasjon med beboere via e-post og sms. Styret.com har også en svært brukervennlig funksjonalitet for innkalling til og gjennomføring av styremøter. Portalen har også oppdaterte regnskapsrapporter og andre nøkkeltall fra regnskapet.

Styrene til alle våre boligselskap kan få tilgang til styreportalen. For «Medium» pakken er basisfunksjonalitet i styret.com inkludert, mens pakken med «Full forretningsførsel» har all tilgjengelig funksjonalitet i styreportalen.

Elektronisk godkjenning
Progressum gir boligselskap en papirfri hverdag! Fakturaer og betalinger kan godkjennes elektronisk på smarttelefon, web, eller direkte av Progressum etter nærmere avtale og fullmakt.

Næringseiendom
Progressum har lang erfaring med regnskapsføring og årsoppgjør for næringseiendom og har tekniske løsninger som gir en effektiv hverdag med fakturaflyt og enkel tilgang til rapporter og nøkkeltall. Forvaltning, drift og utvikling av næringseiendom ivaretas av vår samarbeidspartner BOAS Eiendom AS. Ta direkte kontakt med BOAS Eiendom AS.

Kontakt oss for en prat for om hvilken løsning som kan passe for ditt borettslag, sameie, bolig-aksjeselskap eller næringseiendom!