Ferietid og lønn

Ferie betyr som regel fri og litt ekstra penger fra arbeidsgiver.  Men hvordan er egentlig regnestykket bak det man får utbetalt i juni?  Progressum tar hånd om lønnskjøring og HR for mange selskaper i Norge og kommer her med en enkel oversikt over hvordan en lønnsutbetaling i feriemåneden egentlig er satt sammen.

Arbeidsgiver kan velge å trekke alle feriedager ved lønnsutbetaling i feriemåneden eller trekke ferie etter hvert som den avvikles.  Det er juni som normalt er feriemåneden for lønnskjøring.

Månedslønn

Det vanlige for ansatte med fast månedslønn er å bli trukket for all ferie i feriemåneden.  Lønnsutbetaling i denne måneden vil da i prinsippet være:

Månedslønn + Feriepenger – Trekk for all årets ferie

Det kan oppstå forvirring fordi utbetalingen kan bli lavere enn feriepengene.  Dette skyldes enkelt forklart at man er trukket for mer enn en måned med ferie. Det vil si at Månedslønn minus ferietrekket blir negativt og må tas av feriepengene. For alle som har 5 ukers ferie (tariffbestemt ferie) så er dette tilfelle.  De som har 4 ukers ferie (ferieloven) vil oppleve å få utbetalt litt mer enn feriepengene og forskjellen vil utgjøre de ekstra dagene en måned har ut over 4 uker.

Lønnstrekket, for de med 5 uker ferie, eller lønnstillegget, for de med 4 uker ferie regnes ofte som en brøk av månedslønn.  Her finnes det flere beregningsmåter men tar man utgangspunkt i ferieloven som legger til grunn at et år har 1950 arbeidstimer og en måned 162,5 timer, så vil feriepengene reduseres med 4/26 deler av en månedslønn for de som har 5 uker ferie, mens de som har 4 uker ferie vil få en lønn i tillegg til feriepengene tilsvarende 1/26 deler av en månedslønn. Nevner i brøken er antall arbeidsdager i måneden, mens teller er antall dager som trekkes eller legges til. Merk at 4 uker ferie etter ferieloven regnes som 25 virkedager.  Siden ferieloven tar utgangspunkt i en 6 dagers uke, bruker noen arbeidsgivere som har 5 dagers uke andre brøker for å kompensere for dette.

Timelønn

Noen arbeidstakere på timelønn blir trukket for ferie når den avvikles.  I feriemåneden vil da en lønnsutbetaling i prinsippet være:

Timelønn + Feriepenger – Trekk for den ferien som avvikles i måneden 

Dersom man ikke avvikler ferie i måneden hvor feriepengene utbetales kan utbetalingen bli vesentlig større sammenlignet med en vanlig lønnsutbetaling. Det er da viktig å huske at man på et senere tidspunkt vil bli trukket for ferie, hvis man da ikke allerede er trukket.  Det påhviler arbeidsgiver et ansvar for å følge opp ansatte faktisk tar ut ferie og at ferie blir trukket. For timelønnede krever det noe mer oppfølging siden det må følges opp hver måned.

Arbeidstakere over 60 år

Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Dersom man bruker ferielovens regler tilsvarer det en uke ekstra slik at det totalt blir 5 uker og en dag.  Det samme gjelder de som har tariffestet ferie, som totalt vil få 6 uker ferie.  Merk at ekstra ferie også øker ferietrekket i regnestykket ovenfor. Men som du vil se nedenfor så kompenseres dette med ekstra feriepenger.

Feriepengesats

Feriepengesatsen etter ferieloven er 10,2% og det er denne som gjelder for de som har 4 uker ferie. Har man 5 uker ferie så er feriepengesatsen 12%.   Arbeidstakere over 60 år får 2,3% feriepenger i tillegg som kompensasjon for den ekstra ferien. Dette nuller i prinsippet ut det ekstra ferietrekket som de får. Merk at disse ekstra feriepengene kun beregnes av et feriepengegrunnlag opp til 6 ganger grunnbeløpet.

Uansett selskap, feriepengesats og antall feriedager kan Progressum ta hånd om lønnskjøringen.  Vår jobb er å kjøre lønn og gi informasjon til de ansatte slik at det ikke oppstår forvirring og ekstra arbeid knyttet til ferie og ferielønnskjøringen i juni.