Ny arvelov – hva betyr det for deg som bedriftseier?

Fra 01.01.2021 trådte ny arvelov i kraft. Som bedriftseier har du sikkert gjort deg opp noen tanker om hva du ønsker skal skje med virksomheten din når du en gang pensjonerer deg. Ønsker du at barna dine sammen skal drive virksomheten videre, eller at kun et av barna skal overta virksomheten? Hva hvis ingen av barna ønsker å overta virksomheten, når en tid kommer? Alle disse spørsmålene er svært viktig å tenke på lenge før du planlegger å pensjonere deg, i fall du blir syk eller ufør før du hadde planlagt å pensjonere deg.

Viktigste endringer i ny arvelov

Økning av pliktdelsarven

Som arvelater bestemmer du til en viss grad selv hvordan arven etter deg skal fordeles. Arveloven beskriver at 2/3 av din formue skal tilfalle livsarvingene dine. Ved større formuer er det dog slik at hvert av barna kun har krav på å arve NOK 1 mill. fra deg. Resten kan du bestemme over selv ved testament. Fra 01.2021 ble dette minimumsbeløpet pr. livsarving, typisk barn, endret til 15 G (folketrygdens grunnbeløp, som justeres årlig). Gjeldende G er NOK 111.477, hvilket innebærer at minstearv til hvert barn nå er NOK 1.672.155 (15 x NOK 111.477).

Mens du lever, står du relativt fritt med å tilgodese økonomisk hvem som helst, enten det er et av barna dine eller andre, med mindre du sitter i uskifte (du overtok hele boet etter avdød ektefelle uten å ha skiftet med vedkommendes livsarvinger, typisk felles barn eller vedkommendes særkullsbarn).

Hvis du ønsker å fordele arven ujevnt mellom barna dine, eller å tilgodese andre, har du ofte gode muligheter til det så lenge du lever. Dette kan spesielt være aktuelt hvis du ønsker å gi et av barna dine økonomisk mulighet til å overta næringsvirksomheten din, uten å måtte betale ut de andre barna som følge av likedelingsregelen.

Avvikling av det kvalitative pliktdelsvernet

I tidligere arvelov kunne du som arvelater ikke bestemme ved testament hvem som skal arve en bestemt gjenstand, eks. familiehytta du i sin tid arvet fra dine foreldre eller aksjene i selskapet ditt. Denne regelen er fjernet i den nye arveloven, slik at du nå kan bestemme hvem som skal arve hva, selv om verdien av gjenstanden overstiger det vedkommende skal arve. Arvingen må i så fall betale til boet mellomlegget mellom verdien vedkommende kan arve og gjenstandens faktiske verdi. Dette mellomlegget blir så fordelt på de andre arvingene.

Denne endringen har gjort det noe lettere hvis du ønsker at en bestemt person skal overta næringsvirksomheten din, typisk i form av aksjene i aksjeselskapet ditt som utøver næringsvirksomheten.

Overgangsregler testament

Hvis du har laget testament, bør dette gjennomgås på nytt, ettersom det er de nye pliktdelsreglene som gjelder fra 01.01.2022 (et år etter ikrafttreden av ny arvelov). Dette for å forsikre deg om at de nye pliktdelsreglene ikke gjør at intensjonen i testamentet reduseres unødig.

Avkorting av arv må gjøres sammen med forskuddet

Det er ikke uvanlig at godt voksne foreldre ønsker å tilgodese barn eller andre økonomisk mens man lever. Hvis tanken er at dette skal trekkes fra den arven vedkommende skal få en gang i fremtiden, må du sette dette som en betingelse for ytelsen. I motsatt fall vil det ikke skje noen avkortning når du dør.

Oppsummering

Det er hensiktsmessig å bruke litt tid på å sette seg inn i arvereglene generelt, og endringene i ny arvelov spesielt. Du vil da i størst mulig grad kan beholde regien når det gjelder arven etter deg.

Progressum bistår gjerne hvis du har spørsmål rundt arv og generasjonsskifte i familiebedrifter, ta gjerne kontakt med oss.