Ny skattemelding – Ny innsendingsmåte

Nytt år innebærer starten på et nytt årsopppgjør. Normalt gjennomføres årsoppgjøret på ganske lik måte som forrige år. Nå er vi imidlertid midt i noe som kan kalles en liten revolusjon rundt hvordan utfylling og innsending av skattemelding for næringsdrivende og aksjeselskaper skal gjøres.

For de fleste selvstendig næringsdrivende måtte skattemelding og såkalt næringsspesifikasjon for 2022 innleveres elektronisk via et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Nå har turen kommet til aksjeselskaper. Skattemeldingen og såkalt næringsspesifikasjon for 2023 for alle aksjeselskaper, og andre selskaper, må leveres inn via et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. 

Vi vil i denne artikkelen beskrive de store endringene vedrørende skattemelding for 2023 som du som selvstendig næringsdrivende, gründer, bedriftseier og leder bør kjenne til. 

Ny skattemelding

For regnskapsåret 2023 må alle selskaper benytte såkalt ny skattemelding. For de som er godt kjent med alle skjemaene som man finner i Altinn, innebærer det at ingen av disse kan benyttes lenger. Konkret innebærer det at alle selskaper, herunder aksjeselskaper, må levere inn såkalt ny skattemelding, og at skjemaene som «alltid» har ligget på Altinn, ikke eksisterer lenger.

Nytt for 2023 er også at alle selskaper og næringsdrivende får tilsendt en delvis forhåndsutfylt skattemelding som må importeres i et regnskaps- eller årsoppgjørssystem som benyttes ved utarbeidelse av skattemeldingen. Delvis forhåndsutfylt skattemelding innebærer at data som skattemyndighetene allerede besitter, blant annet skattemessig fremførbart underskudd, aksjer og eiendommer skal være forhåndsutfylt. Planen er at i årene fremover vil stadig mer informasjon, som for eksempel informasjon fra tredjeparter som banker, borettslag og boligsameier inkluderes. Selskapet må selv fylle ut en såkalt næringsspesifikasjon og enkelte andre spesifikasjoner, avhengig av den konkrete virksomhet som drives.

Ny innsendingsmåte

Denne såkalte nye skattemeldingen leveres inn via et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det vil ikke være mulig å levere skattemelding for aksjeselskaper (RF-1028) for 2023 med nødvendige vedlegg direkte i altinn. Skattemelding for aksjeselskaper og alle tilhørende skjemaer, hvor man benyttet de som var aktuelle for ens egen virksomhet, er rett og slett fjernet fra Altinn. 

Dette innebærer at for de som er vant til manuelt å fylle ut skjemaene i Altinn, lar dette seg rett og slett ikke gjøre lenger. Dette gjelder samtlige aksjeselskaper og andre selskaper, uten unntak. Konsekvensen er blant annet at også alle holdingselskaper, private investeringsselskaper og passive selskaper med svært få eller ingen transaksjoner i 2023, må benytte et regnskaps- eller årsoppgjørssystem for innsending av skattemeldingen for 2023. 

Du kan fortsatt selv sende inn skattemeldingen for selskapet ditt, forutsatt at du benytter et regnskapssystem som tilbyr funksjonalitet for å sende inn skattemelding. Vår erfaring er at dette kan fungere for en del enkle selskaper, men den funksjonaliteten som tilbys varierer en del mellom de ulike regnskapssystemene. Konsekvensen er at du derfor må kvalitetssjekke det som sendes inn, hvis du velger å sende inn skattemeldingen via regnskapssystemet. Er det som sendes inn feil, går det ikke å skylde på leverandøren av regnskapssystemet. Du er uansett selv ansvarlig for at det som sendes inn er korrekt.

Enkeltpersonforetak som enten er regnskapspliktig eller revisjonspliktig, må også benytte et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. I praksis innebærer dette at de aller fleste selvstendig næringsdrivende også må benytte et regnskaps- eller årsoppgjørssystem for innsending av skattemelding og nødvendige vedlegg (næringsspesifikasjon m.v.).

Et meget brukt alternativ er å sende inn via et såkalt årsoppgjørsprogram. Dette er et system som henter tall fra regnskapssystemet ditt og hvor tallene bearbeides før innsending av skattemelding og årsregnskap. Hvis du synes brukerterskelen for en årsregnskapsmodul i regnskapssystemet er høy, er brukerterskelen vesentlig høyere for et årsoppgjørsprogram. Derfor er det normalt kun regnskapsførere, revisorer og større selskaper som benytter årsoppgjørssystem. Som regnskapsfører har våre ansatte lang erfaring med årsoppgjør.

 

Oppsummering

På grunn av innføring av ny skattemelding uten de kjente skjemaene og ny innsendingsmåte, hvor innsending må skje via et regnskaps- eller årsoppgjørssystem, forventer vi at flere næringsdrivende og aksjeselskaper vil ha behov for hjelp til dette.

Innleveringsfrist for skattemeldingen for 2023 er 31.mai 2024. Hvis du ønsker bistand med å sende inn skattemeldingen for 2023, bistår vi i Progressum gjerne med dette. Våre ansatte har lang erfaring med årsoppgjørssystemer.

Benytter du fortsatt et ikke-skybasert regnskapssystem, er årsskiftet et godt tidspunkt å bytte til et moderne skybasert regnskapssystem. Vi hjelper deg gjerne med flyttingen. Fordelen med skybaserte regnskapssystemer som Tripletex og Xledger er at mange operasjoner kan automatiseres, og du står fritt til å velge den fordelingen av arbeidet mellom deg og regnskapsføreren din som du ønsker.