Rådgivning fra Progressum

Progressum har lang bransjeerfaring og stor kunnskap, og kan bistå med analyser, råd og veiledning så du kan ta gode beslutninger for din bedrift. Progressum kan dekke de fleste behov for bistand i forbindelse med regnskap/økonomi og naturlig tilgrensende områder. Våre rådgivere har titler som Revisor, Advokat og Statsautorisert regnskapsfører og alle våre rådgivere har solid kompetanse. Ta kontakt og vi finner den riktige ressursen for å dekke ditt behov.

Rådgivning og konsulentbistand kan tilbys innenfor følgende områder:

 Regnskap

 • Budsjett og prognoser
 • Lønnsomhetsvurderinger (firma/avdeling/produkter)
 • Likviditetsstyring
 • Økonomistyring
 • Etablere og/eller evaluere interne rutiner
 • Økonomisjef til leie

Selskapsrettslig

Etablering

 • Valg av selskapsform
 • Etablering av aksjeselskap, ansvarlig selskap (ANS og DA)
 • Selskapsstruktur

Endringer

 • Fusjon og fisjon
 • Oppkjøp og salg av selskaper (avtaler og due diligence)
 • Organisering av generalforsamling (innkalling og referat)
 • Skattefri omdanning fra EPF/NUF til AS
 • Oppløsning og avvikling av aksjeselskap, ansvarlig selskap (ANS og DA)

Drift

 • Ordinært utbytte, tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte
 • Generalforsamling (innkalling og referat)
 • Styresekretær (innkalling og referat fra styremøter)
 • Fravalg av revisjon
 • Rådgivning/bistand ved avtaleforhandlinger med samarbeidspartner, utleier, långiver/bank, leverandør eller kunde
 • Rådgivning vedr. inndrivelse av kundefordringer eller andre fordringer
 • Forliksklage

 Finansiering

 • Valg av finansieringsform (egenkapital/lån/leasing)
 • Kapitaløkning og kapitalnedesettelse
 • Låneavtaler

 Skatterett

 • Skatterådgivning for firma
 • Skattrådgivning for eier som privatperson

Merverdiavgift

 • Registrering
 • Frivillig registrering
 • Fellesregistrering

 Bistand til eiere

 • Aksjonæravtaler
 • Selskapsavtaler i ANS/DA
 • Generasjonsskifte
 • Testament
 • Fremtidsfullmakt
 • Dagpenger og pensjon fra NAV

Ansatte

 • Personalhåndbok
 • Arbeidsavtale (fast/midlertidig)
 • Ansettelse
 • Permittering
 • Oppsigelse/nedbemanning
 • Mal for medarbeidersamtale

 

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne.