Tipping Point Methodology + Progressum

«Der du har dine gaver, skal du ha dine oppgaver. Jeg har ikke noen gaver når det kommer til regnskap. Jeg er veldig glad for at Progressum passer på meg»

Mia Skriver Haukås og hennes mann hadde lenge jobbet med utvikling og ledelse.
Sammen startet de Tipping Point Methodology i 2005. Selskapet baserer seg på
fenomenet «tipping point». En type snøballeffekt som fører til et gjennombrudd.

– Ved et «tipping point» skjer det hendelser bortover en rekke på en måte, også plutselig
tar det av, enten positivt eller negativt ladet.

– Vi har sett på «tipping points» i verden hvor det har oppstått positive effekter, hvor de
fleste har vært intuitive eller hvor man ikke har planlagt at det skal skje.

– Metoden vi har laget for å oppnå «tipping points», kan du bruke i alle sammenhenger i
livet ditt. Alle videoer og alle artikler som vi har skrevet handler om hvordan du skal få
bedre relasjoner og bedre kommunikasjon. Hvordan du skal få mennesker med deg og
hvordan du skal oppnå høyere mål, opplyser Haukås.

Et samarbeid over lang tid

Eier av Progressum og Haukås har kjent hverandre lenge. De jobbet engang i tiden for
samme selskap og har siden den gang hatt et tett samarbeid.

– Lars brukte meg mye da han jobbet som leder i daværende selskap. En av årsakene til
at jeg bruker Progressum er fordi jeg vet hva han står for, sånn etisk sett, og hva slags
menneske han er.

– Nå bruker vi et lederutviklingsprogram som ledertrening for talentene og de som er
ledere i Progressum.

Haukås forteller at hun har et ambivalent forhold til regnskap, og at hun er avhengig av en
god regnskapsfører slik at hun kan konsentrer seg om det hun er god på.

– Der du har dine gaver, skal du ha dine oppgaver. Jeg har ikke noen gaver når det
kommer til regnskap. Jeg er veldig glad for at Progressum passer på meg.

– Hos Progressum føler jeg meg trygg og veldig ivaretatt som kunde. Jeg har prøvd ulike
regnskapsførere, men jeg har aldri kjent på samme oppfølging.

– Det er noen ting jeg rett og slett ikke husker på at jeg skal levere og da får jeg en
nydelig mail med en påminnelse. De tar over det jeg ikke kan og viser omsorg og
forståelse for at regnskap ikke er min sterkeste side.

Et tryggere «jeg»

Det er mange av oss som kan føle på å ikke strekker til, at en gjerne skulle hatt litt mer tro
på seg selv slik at en kan være gode i ulike roller og relasjoner. Haukås, med sin skole,
hjelper deg med selvutvikling så du kan finne tryggheten i deg selv.

– Jeg har min skole her på gården som heter TPM skolen og den har jeg hatt siden 2012.
Individer som ikke kjenner hverandre, det kan være ledere, barnehageassistenter,
lærere, hva som helst, kommer hit fordi de ønsker en fordyping, en selvutvikling.

– Det er mange mennesker her i verden som går rundt med veldig dårlig selvfølelse. De
er utrygge i ulike situasjoner fordi de ikke føler seg gode nok. Det vil synes på hvordan
en håndterer ulike relasjoner. Jo bedre selvfølelse vi har, jo bedre valg tar vi for livene
våres.

Etter å ha vært på TPM skolen opplever deltagerne at de er tryggere på seg selv og at
de takler ulike situasjoner bedre.

– De takler konflikter, misforståelser, oppdragelse og relasjoner bedre. Det er på en måte
verktøy som forbedrer kommunikasjon i alle relasjoner, sier Haukås.
Komplisert gjort enkelt

– Vi har gjort ganske kompliserte psykologiske og filosofiske teorier om til noen enkle
verktøy som du kan bruke med en eneste gang. Alt det komplekse gjort veldig enkelt,
slik at alle kan forstå det. Verktøyene kan brukes like mye hjemme som på
arbeidsplassen.

– Veldig mye av kjernen er trygghet og selvfølelse, når det kommer til å oppnå mer i livet.
Da snakker vi ikke selvtillit og arroganse, vi snakker en trygghet i oss selv. Trygghet i å
ta feil, trygghet i at andre kan bedre enn meg.

– Målet er å skape et team hvor alle har komplementære ferdigheter, hvor de forstår, og
hvor de liker, at andre er bedre i sine felt. Det er lite forsvar, det er utvikling rett og slett,
forklarer Haukås.

Hos TPM er poenget en langsiktig virkning for å forbedre livskvalitet, både på arbeid og i
livet generelt.

– Jeg står ikke på scenen og holder motivasjonskurs, fordi det gir veldig minimal virkning.
Det kan være morsomt der og da og man lærer noe nytt, men så gjør man ikke noe mer
med det.

– Jeg opptatt av at man faktisk skal bruke de verktøyene man får for å få et bedre liv, på
alle mulig måter – bedre livskvalitet.

Fullt fokus fremover

– Fremtiden håper jeg ser bra ut, det er fult fokus fremover. Jeg sertifiserer nå coacher til
mitt nye konsulentselskap, TMP coaching. Da vil jeg kunne ta oppdrag som jeg nå må
si nei til fordi jeg kun er en person.

– Jeg kommer også til å legge mitt nye selskapet i Progressum sine hender helt
uproblematisk. Jeg føler meg veldig ivaretatt med mine begrensninger når det kommer
til regnskap.

Haukås ligger ikke på latsiden og hun har mange baller i luften. Hun er opptatt av at så
mange som mulig skal kunne oppnå et bedre liv.

– Vi er også i gang med å lage en ny nettside med e-læring, slik at folk kan bruke den for
å lære å takle ulike utfordringer de står ovenfor gjennom selvutvikling.

– Det skjer veldig mye innenfor hjerneforskning og psykologien som vi hele tiden tar inn i
TPM.

Haukås forklarer at hun ser frem til oppstart av sitt nye konsulentfirma slik at hun kan dele
sin kunnskap med andre. Med Progressum på laget kan det hos TPM være fult fokus på
forbedring av folkets livskvalitet.

– Jeg vil etter hvert ha mennesker rundt meg som kan det samme som meg. Når jeg
pensjonerer meg som 90 åring er det andre som har overtatt stafettpinnen for TPM,
avslutter Haukås med et smil.

«Jeg føler meg veldig ivaretatt med mine begrensninger når det kommer til
regnskap»