Trenger sameiet eller borettslaget forretningsfører?

Styremedlemmer i borettslag og sameier er tillitsvalgte som skal forvalte store felles eide verdier. Med det følger lovpålagte plikter og oppgaver. En forretningsfører kan hjelpe styret å unngå potensielle fallgruver.

Å fatte beslutninger av ulik økonomisk karakter på vegne av sine naboer i boligselskapet er hverdagen til styremedlemmer i boligselskaper. Beslutningene kan ha konsekvenser på kort og lang sikt for borettslaget eller sameiet.  Mange er kanskje ikke klar over hvor langt ansvaret kan strekke seg i ytterste konsekvens dersom man som tillitsvalgt ikke ivaretar sine plikter. En profesjonell forretningsfører vil kunne være en god støtte for styret i ulike saker som skal besluttes, både for eiendomsforvaltning og regnskapsførsel.

Styremedlemmene er tillitsvalgte som skal forvalte felles eide verdier og har lovpålagte plikter og oppgaver som springer ut fra dette. Da vil det naturlig være flere potensielle fallgruver.  En profesjonell forretningsfører kan bidra til å sikre at   gjennom året om man ønsker å gjøre forretningsførselen på egenhånd da det er flere formaliteter å forholde seg til.

Progressum Eiendom har mange års erfaring innenfor boligforvaltning. Vi opplever at våre kunder ofte har knapt med tid til styrearbeid og da er det viktig for Progressum Eiendom at vi leverer effektive løsninger slik at styrearbeidet oppleves effektivt og styret kan bruker spart tid på andre aktiviteter. For å kunne imøtekomme dette så er det viktig for oss at vi til enhver tid kan tilby gode tekniske løsninger. Samtidig er det viktig for oss at kunden føler seg ivaretatt og trygg på at alle styrets plikter blir fulgt opp gjennom året.

Boligselskap finnes i ulike størrelse med ulike behov for bistand fra en forretningsfører. Som en følge av dette så tilbyr Progressum Eiendom ulike pakker slik at man kan tilpasse hvilke tjenester man ønsker å kjøpe. Les mer om våre pakker her.