Valg av regnskapssystem – Del 1

Det finnes mange ulike regnskapssystemer på markedet, og for en bedriftseier eller leder kan det være vanskelig å velge hvilket regnskapssystem man skal benytte. Mange regnskapssystemleverandører kjører også omfattende reklamekampanjer for å få deg til å velge akkurat sitt system.

Det finnes flere sammenligninger av funksjonalitet mellom de ulike regnskapssystemene som kan gi en indikasjon på hvilket system som kan være egnet for akkurat din bedrift. Med mindre du er veldig fortrolig med regnskapsterminologi og typiske tekniske funksjoner i et regnskapssystem, kan informasjonen i slike produktsammeligninger lett oppleves som mye, og lite forståelig informasjon. Det eksisterer selvfølgelig ikke noen fasit på hvilket regnskapssystem som passer best for enhver unik virksomhet. Som ekstern regnskapsfører for mange ulike virksomheter siden 2005 har vi imidlertid gjort oss mange erfaringer med ulike regnskapssystemer, og noen tanker om valg av regnskapssystem som passer for våre kunder som vi ønsker å dele. I denne artikkelen vil vi gjennomgå regnskapssystem for små og mellomstore virksomheter med enklere forhold, mens i neste artikkel vil vi gjennomgå regnskapssystem for de som har flere virksomheter, eller mer kompliserte virksomheter.

Generelle vurderinger

Som kunde i et regnskapsbyrå i dag har du muligheten til å la regnskapsfører gjøre «alt», slik at du trenger å bruke minimalt med tid på regnskapsrelaterte ting selv, eller du kan velge å gjøre det meste løpende selv, som fakturering av kunder og godkjenning av fakturaer fra leverandører. Uansett ønsker du sannsynligvis at regnskapsfører tar seg av avstemminger og månedsavslutning samt innberetning av merverdiavgift, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, i tillegg til skattemelding og årsregnskap.

Uavhengig av hvilke arbeidsoppgaver du ønsker at regnskapsfører skal gjøre, bør du alltid velge et skybasert regnskapssystem. Da vil både du og din regnskapsfører ha tilgang til regnskapssystemet direkte fra hjemmesiden til systemleverandøren, og dere velger hvor mange brukere som skal ha tilgang. Systemet vil også alltid være oppdatert, og du slipper å laste ned nye versjoner.

Hovedfordelen med felles tilgang til regnskapssystemet er at det er mulig å definere akkurat den arbeidsfordelingen mellom deg som kunde og regnskapsfører som du ønsker, og som kan endres når som helst fremover, basert på hva du ønsker.

Mange regnskapsførere benytter alle regnskapssystemer. Progressum har imidlertid siden 2016 valgt å spesialisere seg på to skybaserte regnskapssystemer, Tripletex og Xledger. Generelt sett kan man si at Tripletex passer godt for små og mellomstore eller relativt enkle virksomheter, mens Xledger passer for de som har flere selskap eller større og mer kompliserte virksomheter.

Valg av regnskapssystem er en individuell vurdering for hver enkelt virksomhet.

I det følgende vi vi beskrive hvorfor vi anbefaler Tripletex.

 

Fordeler med Tripletex

Bakgrunn for valget av Tripletex som vårt foretrukne regnskapssystem for mindre og enklere virksomheter er basert på 6 klare fordeler vi ser.

Veletablert med god historikk

Tripletex eies av Visma, som er et stort programvarehus. Systemet har eksistert i mange år, og er derfor velprøvd og gjennomtestet gjennom faktisk bruk hos kunder.  Vi erfarer også at Visma fortsatt prioriterer videreutvikling av Tripletex, og har for tiden sterkt fokus på automatisering av funksjoner.

Brukervennlig og mye funksjonalitet

Tripletex er godt balansert mellom brukervennlighet og tilgjengelig funksjonalitet. Systemet er modulbasert, slik at du kun betaler for de modulene du faktisk bruker, og det finnes moduler for det meste man trenger.

Du som kunde kan blant annet når som helst ta ut enkle rapporter fra regnskapssystemet når du ønsker, og kan løpende følge med på inntekter og kostnader, og i tillegg sjekke at regnskapsfører synes ajour med regnskapet.

Velutviklet automatisering

Banktransaksjoner hentes inn i Tripletex, slik at bankavstemming kan foregå automatisk i Tripletex. Dette gjør det mulig å ha regnskapet ajour til enhver tid, slik at saldo på driftskontoen i regnskapet stemmer med faktisk saldo på bankkontoen. Det må da, i samarbeid med regnskapsfører, etableres rutiner for å sikre dette.

Innen regnskapsføring har det lenge pågått en utvikling mot mer og mer automatisering. Tripletex ligger langt fremme i denne utviklingen, og har blant annet i senere tid introdusert maskinæring som gjør at inngående fakturaer fra leverandører automatisk kommer opp med forslag til hvordan fakturaen skal bokføres (valg av kostnadskonto, mva-behandling og leverandør). Forslaget fremkommer blant annet basert på hvordan du tidligere har bokført fakturaer fra samme leverandør, samt generell kunnskap bygget opp av Tripletex over tid. Dette medfører betydelig tidsbesparelse og redusert risiko for manuelle feil, noe som gir økt effektivitet i regnskapsarbeidet.

Gode integrasjonsmuligheter

Ettersom Tripletex har en høy markedsandel og er et av de mest benyttede regnskapssystemene i Norge, er det utviklet integrasjon mellom en rekke andre systemer og Tripletex. Dette gjelder blant annet CRM-system, kassesystem, bookingsystem, nettbutikk, inkasso mm., hvor du som kunde kan velge hvilke av de alternative typer systemer du ønsker å integrere med Tripletex, og hvilke konkrete systemer du vil integrere.

Gratis support, bra opplæringsmateriell og regnskapsfører med ekspertkompetanse

Hvis du som bruker kontakte Tripletex support, er det gratis og allerede inkludert i den faste lisensavgiften du betaler for å benytte systemet. I tillegg finnes det mange gratis webinarer og opplæringsvideoer for spesifikk funksjonalitet. De fleste opplever at korte opplæringsvideoer læringsmessig er mye bedre enn en lang skrevet brukermanual.

Ettersom Progressum i utgangspunktet kun benytter Tripletex og Xledger, har våre ansatte svært god kompetanse på Tripletex. Internt har vi ekspertkunnskap om systemet, noe som ikke hadde vært mulig hvis vi benyttet mange ulike regnskapssystemer.

Totalt bør dette gi deg som kunde den beste tilgang til kunnskap og veiledning om bruk av Tripletex.

Prismodell og pris

For Tripletex betaler du som kunde kun for den funksjonaliteten du benytter, ved at man kan velge blant tre pakker med ulik funksjonalitet. Hvis behovene endrer seg, og dere trenger mer funksjonalitet som f.eks. prosjektmodul, eller ikke lenger har noen ansatte og derfor ikke trenger lønnsmodul lenger, kan dere når som helst bytte til en av de andre pakkene.

I tillegg til en fast pris pr. måned, basert på den funksjonaliteten dere trenger, betaler du som kunde en transaksjonskostnad pr. transaksjon, med ulik pris for forskjellige transaksjoner som f.eks. mottak av EHF-faktura og utsending av faktura.

Oppsummering 

Tripletex er et solid og velutviket regnskapssystem som passer for mindre og relativt enkle virksomheter. Progressum er en sertifisert Tripletex partner med over 7 års erfaring fra implementering og bruk av systemet. Vi har opparbeidet mye kunnskap og kompetanse om systemet.

Hvis du vurderer å bytte til Tripletex, eller er på jakt etter ny regnskapsfører, må du gjerne kontakte oss i Progressum for en hyggelig prat om regnskap og regnskapsystem.